Sản Phẩm

Salon Sơn Thuỷ Gỗ Gõ Đỏ

19.500.000

Danh mục:

Chất Liệu : Gỗ Gõ Đỏ ( Gỗ Bên ) Toàn Bộ 100%
Bộ Gồm 6 món

Giá : 19,500,00

Kích Thước Trọn Bộ :
1 Băng Dài 1m85 x 0,60
2 Băng Con 0,80 x 0,60
1 Bàn Dài 1m20 x 0,60
2 Đôn Vuông 0,45 x 0,45

Hotline : 0935 05 25 36 – 0937 793 162
lh : ĐỒ GỖ THÀNH THỦY HỐ NAI
Địa chỉ : 81/110 Khu Phố 7, Phường Tân Hòa, Hố Nai, Đồng Nai
323/17 Khu Phố 8,Phường Long Binh,HỐ NAI Biên Hoà, Đông Nai
Email : phuongnguyenn134@gmail.com
Website : dogothanhthuy.net