Sản Phẩm

Salon Gỗ Hộp Như Ý Gỗ Gõ đỏ

28.500.000

Danh mục:

Chất Liệu Gỗ Gõ đỏ ( Gỗ Bên ) Toàn Bộ 100%
Bộ Gồm 5 món Tay 12

Gía : 28.500.000

Kích Thước :
1 Đoản Dai 2m20 x 0,60
2 Đoản Con 110 x 0,60
1 Bàn Lớn 1m30 x 0,60
1 Đôn Lớn 0,80 x 0,60

Hotline : 0935 05 25 36 – 0937 793 162
lh : ĐỒ GỖ THÀNH THỦY HỐ NAI
Địa chỉ : 81/110 Khu Phố 7, Phường Tân Hòa, Hố Nai, Đồng Nai
323/17 Khu Phố 8,Phường Long Binh,HỐ NAI Biên Hoà, Đông Nai
Email : phuongnguyenn134@gmail.com
Website : dogothanhthuy.net